GENÇ BELEDİYESİ

2022 Haziran Ayı Gelir Gider Tablosu

Genç Belediye Başkanlığı'nın 2022 Haziran ayı için açıkladığı gelir ve gider tabloları.

Gelir Tablosu

Hesap KoduHesap AdıAlacak TutarıAlacak Kalanı
800BÜTÇE GELİRLERİ HESABI3.798.936,9725.535.512,86
800.01.02.09.51Bina Vergisi25.635,73160.528,79
800.01.02.09.52Arsa Vergisi11.169,0048.641,79
800.01.02.09.53Arazi Vergisi358,001.265,50
800.01.03.02.51Haberleşme Vergisi534,483.018,78
800.01.03.02.52Konutlara Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi0,005.044,73
800.01.03.02.53İşyerlerine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi64.163,45369.061,30
800.01.03.09.52Yangın Sigortası Vergisi17,591.554,68
800.01.03.09.53İlan ve Reklam Vergisi3.243,6526.424,42
800.01.03.09.58İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çev14.052,9965.965,18
800.01.06.09.53İşgal Harcı300,002.020,00
800.01.06.09.57Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı340,00800,00
800.01.06.09.58Tellallık Harcı0,004.220,04
800.01.06.09.61İşyerlerine Ait Yapı Kullanma İzni Harcı0,002.890,00
800.01.06.09.62Konutlara Ait Bina İnşaat Harcı17.946,6117.946,61
800.01.06.09.99Diğer Harçlar98.089,73119.679,19
800.01.09.01.01Kaldırılan Vergi Artıkları0,002,00
800.01.09.09.99Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler0,00142,86
800.03.01.01.01Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri0,00495,00
800.03.01.01.12Aile Cüzdanı Satış Bedeli4.275,0012.112,00
800.03.01.02.02Muayene, denetim ve kontrol ücretleri1.610,008.725,00
800.03.01.02.14Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri14.887,7549.944,28
800.03.01.02.58Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler207.703,38944.250,76
800.03.01.02.59Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler18.079,00101.544,00
800.03.01.02.99Diğer hizmet gelirleri78.994,48787.287,54
800.03.06.01.99Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri3.746,1351.509,32
800.03.09.09.99Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri0,0040,00
800.04.01.01.99Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar0,001.339.075,60
800.04.02.01.01Hazine yardımı0,000,00
800.04.03.01.03Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar95.000,001.606.445,48
800.05.02.02.51Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar3.120.846,1619.575.569,19
800.05.02.09.99Diğer Paylar0,002.581,58
800.05.03.02.99Diğer İdari Para Cezaları144,992.020,32
800.05.03.04.227256 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı85,84728,66
800.05.03.04.237256 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı54,301.605,31
800.05.03.04.247256 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı98,521.814,81
800.05.03.04.257326 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı81,75240,71
800.05.03.04.267326 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı65,97501,73
800.05.03.04.277326 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı206,981.262,10
800.05.03.04.99Diğer Vergi Cezaları9.882,8946.420,55
800.05.03.09.02Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınaca6.922,6034.943,88
800.05.09.01.99Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler400,0010.959,17
800.06.01.05.01Arsa Satışı0,00126.230,00
TOPLAM3.798.936,9725.535.512,86


Gider Tablosu

Hesap KoduHesap AdıBorç TutarıBorç Kalanı
830BÜTÇE GİDERLERİ HESABI5.962.187,7722.639.044,21
830.01.01.01.01Temel Maaşlar25.138,51153.115,55
830.01.01.01.02Taban Aylığı143.722,02878.184,06
830.01.01.02.01Zamlar ve Tazminatlar164.038,791.000.962,36
830.01.01.03.01Ödenekler104.119,72635.961,73
830.01.01.04.01Sosyal Haklar38.022,93194.698,24
830.01.01.05.01Ek Çalışma Karşılıkları5.404,0031.836,00
830.01.02.01.01657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri137.762,85802.776,62
830.01.02.02.01657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatl52.115,80311.887,56
830.01.02.04.01657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları7.603,9429.821,97
830.01.03.01.01Sürekli İşçilerin Ücretleri67.267,21372.052,20
830.01.03.02.01Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları0,00250.873,64
830.01.03.03.01Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları7.443,8138.217,57
830.01.03.04.01Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri12.535,7546.311,40
830.01.03.05.01Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri0,0060.467,03
830.01.04.01.02Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri13.864,7853.302,27
830.01.05.01.51Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler33.293,41201.450,05
830.01.05.01.52Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler9.834,49118.382,63
830.02.01.06.01Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri56.102,43306.267,02
830.02.01.06.02Sağlık Primi Ödemeleri24.484,37147.334,35
830.02.02.04.01İşsizlik Sigortası Fonuna2.820,2216.092,00
830.02.02.06.01Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri17.626,38110.355,57
830.02.02.06.02Sağlık Primi Ödemeleri10.575,8860.345,29
830.02.03.04.01İşsizlik Sigortası Fonuna1.632,109.761,89
830.02.03.06.01Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri10.929,5865.526,76
830.02.03.06.02Sağlık Primi Ödemeleri6.120,4336.607,19
830.02.05.06.01Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri1.872,6611.416,65
830.02.05.06.02Sağlık Primi Ödemeleri968,625.918,55
830.03.02.01.01Kırtasiye Alımları0,0020.625,00
830.03.02.01.02Büro  Malzemesi Alımları0,00858,00
830.03.02.01.04Diğer Yayın Alımları0,001.026,31
830.03.02.01.05Baskı ve Cilt Giderleri0,0042.592,80
830.03.02.02.02Temizlik Malzemesi Alımları0,0069.471,00
830.03.02.03.01Yakacak  Alımları0,0029.434,40
830.03.02.03.02Akaryakıt ve Yağ  Alımları503.751,521.946.694,62
830.03.02.03.03Elektrik Alımları142.517,88807.012,63
830.03.02.03.90Diğer Enerji Alımları0,0038.542,25
830.03.02.04.01Yiyecek Alımları12.960,00278.362,86
830.03.02.04.03Yem Alımları0,0013.300,00
830.03.02.05.01Giyecek Alımları0,0015.462,36
830.03.02.05.02Spor Malzemeleri Alımları0,0010.773,00
830.03.02.06.01Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Mal17.528,4083.420,40
830.03.02.06.02Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları0,0010.006,40
830.03.02.06.03Zirai Malzeme ve İlaç Alımları30.916,0030.916,00
830.03.02.09.01Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderl258.042,40324.193,20
830.03.02.09.90Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları139.417,00167.367,01
830.03.03.01.01Yurtiçi Geçici Görev Yollukları0,006.954,34
830.03.04.02.04Mahkeme Harç ve Giderleri0,0042.532,05
830.03.04.02.90Diğer Yasal Giderler748,408.192,32
830.03.04.03.01Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler597,663.150,65
830.03.05.01.01Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri35.533,25217.833,32
830.03.05.01.03Bilgisayar Hizmeti Alımları5.959,0026.314,00
830.03.05.01.04Müteahhitlik Hizmetleri991.203,534.144.710,13
830.03.05.01.05Harita Yapım ve Alım Giderleri0,00487,00
830.03.05.01.10İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri5.067,1230.202,72
830.03.05.01.11Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılaca145.628,62314.478,76
830.03.05.01.90Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler26.196,0026.196,00
830.03.05.02.01Posta ve Telgraf Giderleri0,005.270,00
830.03.05.02.02Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri19.925,3553.263,95
830.03.05.04.01İlan Giderleri0,0010.087,58
830.03.05.04.02Sigorta Giderleri5.509,0046.327,07
830.03.05.05.02Taşıt Kiralaması Giderleri29.500,0064.900,00
830.03.05.05.03İş Makinası Kiralaması Giderleri131.300,00486.137,80
830.03.05.09.90Diğer Hizmet Alımları3.037,5853.743,95
830.03.06.01.01Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderl0,002.980,80
830.03.06.02.01Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gide17.940,00195.893,85
830.03.07.01.01Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları89.632,8089.632,80
830.03.07.01.02Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları0,00109.976,00
830.03.07.01.03Avadanlık ve Yedek Parça Alımları0,000,00
830.03.07.01.90Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları78.688,30111.696,30
830.03.07.03.02Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri0,0015.900,00
830.03.07.03.03Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri86.437,41408.571,42
830.03.07.03.04İş Makinası Onarım Giderleri0,00135.201,48
830.03.08.06.01Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri0,00127.615,83
830.04.02.09.01TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri112.382,48734.525,44
830.05.03.01.01Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşla17.257,56264.139,76
830.05.04.07.51Muhtaç Asker Ailelerine Yardım2.000,0028.000,00
830.05.08.09.51İller Bankasına Verilen Paylar62.416,40391.508,41
830.06.01.04.01Kara Taşıtı  Alımları0,00250.000,00
830.06.03.02.01Harita Alımları0,00159.949,00
830.06.05.07.02Hizmet Tesisleri0,0071.095,00
830.06.05.07.07Yol Yapım Giderleri629.958,271.519.515,03
830.06.05.07.08İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri848,72620.999,84
830.06.05.07.09Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri84.538,72426.885,56
830.06.07.02.01İnşaat Malzemesi Giderleri975.606,221.167.749,54
830.06.07.02.02Elektrik Tesisatı Giderleri81.605,85164.206,47
830.06.07.07.04Sosyal Tesisler262.235,65262.235,65
TOPLAM5.962.187,7722.639.044,21