Bize Ulaşın
0 (426) 411 30 10

T.C.

GENÇ BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

A.        GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVK Kanunu) “İlgili Kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi), KVK Kanunu’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Kurumumuz’ a iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Kurumumuz’ a yapılacak başvurular zarf içerisinde;

•          Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

•          Noter vasıtasıyla,

•          Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kurumumuz ’un kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Genç Belediyesi Yazı İşleri  MüdürlüğüKültür Mah.Cumhuriyet Cad. No:204Genç/BİNGÖL

Zarfın üzerine

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

 

 

 

 

Genç Belediyesi Yazı İşleri  MüdürlüğüKültür Mah. Cumhuriyet Cad. No:204Genç/BİNGÖL

Tebligat zarfına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ileimzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gönderim

gencbelediye@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.Talepleriniz ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespit için Belediyemiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi suret vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

 

T.C.

GENÇ BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

B.        BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASI VE İLETİŞİM KURULMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

 

Yapılan başvuru ile ilgili başvuru sahibini tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Kurumumuz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuzun sonuçlarını güvenli bir şekilde veri sahibine iletmek amacıyla da talep edilmektedir.

 

Adı Soyadı                :                                                                                                                                

TC Kimlik Numarası  :

           

Cep Telefonu              :                                                                                                                               

E-Posta Adresi            :                                                                                                                   

                                                                                             

Adres                          :

 

 

Kurumumuzla Olan İlişkiniz  :    VVatandaş            Yüklenici Firma             İş Başvurusu                                                                                                                                            

      Çalışan            Eski Çalışan             Diğer

 

                                                                                                                                            

Kurumumuzla Olan İlişkiniz Sona Erdi mi? :           Evet                                   Hayır                                                                 

Kurumumuz İçerisinde Temas Ettiğiniz Birimler      :                                                                                                                               

Eski Çalışanımızsanız Çalıştığınız Yıllar                  :           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

GENÇ BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

 

C.     LÜTFEN KVKK KAPSAMINDAKİ TALEPLERİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13. maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması için kimliğimin, iletişim bilgilerimin ve adresimin tespit amaçlarıyla sınırlı olarak Belediyeniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Genç Belediyesine yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi vermesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

 

 Adı Soyadı      :

 

Başvuru Tarihi :

 

İmza                 :